jinja2如何将一组tag list依次输出成链接?

78次阅读

在mongodb中保存了文章的标签"tags":["tag1", "tag2", "tag3"]
在flask的jinja模板输出tag:{{ post.tags }},html显示

[u'tag1', u'tag2', u'tag3']

请问,我该用什么方法,将上面的输出转成下列格式呢:

<a href="/tag1">tag1</a>
<a href="/tag3">tag2</a>
<a href="/tag3">tag3</a>

Sheldon

{% for tag in post.tags %}
<a href="/{{ tag }}">{{ tag }}</a>
{% endfor %}

zihen

请看文档 http://jinja.pocoo.org/docs/templates…

TheWaWaR

正文完